ref: 23532 docking station lenovo t410 t420 t430

Agotado

Docking station compatible thinkpad l412, l420, l512, l520 - thinkpad t400s, t410, t410i, t410s, t410si, t420, t420s, t430, t430s, t510, t510i, t520, t520i, t530, t530i - thinkpad x220, x220i, x230, x230i thinkpad l412, l420, l512, l520 - thi nkpad t400s, t410, t410i, t410s, t410si, t420, t420s, t430, t430s, t510, t510i, t520, t520i, t530, t530i - thinkpad x220, x220i, x230, x230i.

30,00 €